Loading...
Buscar

Cuidant infants

Cuidant infants

Cuidant Infants és un blog divulgatiu amb articles i consells sobre la cura, la salut i el benestar dels infants i adolescents. El personal sanitari del servei de Pediatria de la Corporació és l’encarregat d’elaborar el contingut de la pàgina, sempre seguint les pràctiques clíniques basades en les evidències científiques vigents.

Cuidant Infants és un blog divulgatiu amb articles i consells sobre la cura, la salut i el benestar dels infants i adolescents. També és un espai per compartir contingut d’interès que hi ha a la xarxa, tot amb l’objectiu de posar a l’abast de famílies, docents, o personal sanitari, informació d’interès i de qualitat perquè es faci una bona gestió de la salut dels menors.

Cuidant Infants també et dona l’oportunitat de realitzar, mitjançant el formulari, consultes sobre la salut dels petits i joves. El personal sanitari vinculat al servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és l’encarregat de donar resposta a les qüestions plantejades.

També són els mateixos professionals els qui elaboren el contingut de la pàgina, sempre seguint les pràctiques clíniques basades en les evidències científiques vigents. De fet, l’espai web compta amb el segell de Web Mèdica Acreditada (WMA) atorgat pel Col·legi de Metges i que determina si un web conté contingut de confiança i de qualitat a partir de l’anàlisi de les fonts, les actualitzacions dels posts, així com que la informació que s’hi recull sigui adequada i acceptada per la comunitat científica. Així mateix també ha obtingut la certificació HONCode que acredita la qualitat i fiabilitat dels continguts.

 • El correu electrònic és una eina per realitzar consultes relacionades amb la salut dels infants.
 • Les consultes no poden servir per demanar un diagnòstic o per establir un tractament.
 • Les consultes es contesten en un interval de 24-72 hores.
 • Les consultes que es fan i les respostes que es donen són un acte sanitari i per tant, tenen la mateixa consideració que una atenció presencial.
 • Les respostes les dona sempre un professional sanitari (medicina/infermeria) vinculat al Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la selva.
 • Les respostes no inclouen dades personals ni clíniques del pacient.
 • Les respostes que es donen no substitueixen en cap cas la visita amb un professional.

Consells de salut

Malalties

Vacunes

Desenvolupament

Alimentació

Seguretat

Cura i higene

Coordinadors de l’equip web

 • Dra. Ana Ballester
  Núm. col·legiada: 08 17152
  Col·legi de Metges de Barcelona
  Cap de Servei de Pediatria de la Corporació
 • Maria Sistachs
  Núm. col·legiada: 13208
  Col·legi de Periodistes de Catalunya
  Cap de la Unitat de Comunicació i Imatge de la Corporació

Editors

 • Dr. F. Codina Garcia
  Núm. col·legiat:08 15036
  Col·legi de Metges de Barcelona
  Servei de Pediatria de la Corporació
 • Sra. Marta Azuara
  DUI
  Servei de Pediatria de la Corporació

Col·laboradors

 • Dr. Mario Bianconi
 • Dr. Beatriz Fontalva
 • Dr. Josep Maria Mengibar
 • Sra. Maria Isabel Rios
 • Dr. Amadeu Roca
 • Sr. Jaume Arnau

El Servei de Pediatria forma part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que és un consorci públic que té com a finalitat l’atenció a la salut dels ciutadans de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

El portal Cuidant Infants del servei de Pediatria de la CSMS és un nou servei per als infants i les seves famílies. El servei de pediatria de la CSMS vol aprofitar les possibilitats de les plataformes digitals per millorar l’accessibilitat i l’atenció dels nostres infants.

En el Bloc Cuidant Infants de la CSMS trobareu una selecció dels continguts que hi ha a la xarxa o bé que s’han generat des del mateix servei de Pediatria, una informació rellevant pels professionals de la salut dedicats a l’atenció del nen i l’adolescent, així com per als públics sensibilitzats amb la salut i el benestar dels infants (mestres, monitors, assistents socials, farmacèutics, periodistes, polítics, gestors sanitaris, etc.), i òbviament per a pares i mares i/o la població en general.

Al portal Cuidant Infants del servei de Pediatria hi trobareu noticíes, enllaços, normes i consells sobre salut i malalties. Tots els continguts del portal han estat elaborats o revisats pels professionals del servei de Pediatria de la CSMS segons les pràctiques clíniques basades en les evidències científiques disponibles. Tota la informació que es pot trobar en aquest lloc web, abans de ser publicada, és revalorada i avalada per l’equip web que forma el Cuidant Infants. Els recursos que formen part del portal són revisats i renovats anualment. Al peu de tots els textos que hi ha a la web s’hi fa constar sempre l’autor de l’article i la data de la seva darrera modificació. A més de l’autor i la data, en tots els continguts s’hi pot trobar la font.

Agraïm les opinions, suggeriments i comentaris que vulgueu enviar-nos a través del formulari de contacte i que ens permeti millorar aquest servei.

Com en qualsevol altra activitat sanitària, el portal de pediatria segueix les normes legals de privacitat i confidencialitat tant pel que fa a la identificació com a la informació sanitària dels visitants de la pàgina. Aquestes aportacions no poden incloure cap dada personal ni publicitat d’un lloc o producte, ni cap comentari que sigui contrari al codi ètic de la CSMS o als valors que aquesta defensa hi promou.

A més, us informem els comentaris que es puguin fer als articles del bloc seran aprovats abans de la seva publicació per part de l’equip web de Cuidant Infants. Els administradors de la pàgina són els responsables del control dels comentaris que no són publicats fins a la seva aprovació. Es revisen setmanalment tots els continguts dels comentaris. Tanmateix els textos poden no ser publicats o es poden eliminar en qualsevol moment sense comunicació als autors.

Els usuaris poden llegir tots els missatges publicats, que no es poden modificar posteriorment a la seva publicació.

Cada usuari proporcionarà referències i/o enllaços que justifiquin les seves afirmacions sobre medicina i salut, sempre que no es tracti d’una experiència viscuda per ell mateix.

La selecció dels continguts del portal és el resultat de l’anàlisi de les necessitats i interessos dels nostres usuaris. Per això, tot i les anàlisis que nosaltres puguem fer amb eines com Google Analytics, els vostres comentaris com a usuaris del portal són importants.

Aquest lloc web es finança exclusivament amb els fons de la nostra organització, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els administradors i editors del bloc no reben cap retribució addicional per aquesta tasca. La pàgina Cuidant Infants no mostra cap publicitat i no té cap interès comercial. No accepta, tampoc, cap comentari amb contingut publicitari. El portal de pediatria de la CSMS només donarà suport a entitats i associacions de malalts sense ànim de lucre, no a iniciatives particulars. Els administradors i editors declaren no tenir cap conflicte d’interessos.

Usuaris i editors es comprometen a publicar informació de la qual tinguin constància de la seva exactitud i veracitat.

La informació del portal de pediatria Cuidant Infants ha estat dissenyada i plantejada per donar suport -no reemplaçar- la relació que existeix entre un pacient/família visitant d’aquests llocs web i el seu professional de la salut.

Aquest lloc web utilitza Google Analytics per analitzar les visites al lloc web i així millorar els seus continguts. Per a més informació sobre la política de privadesa de Google Analytics, visiteu el següent enllaç.

La CSMS garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris que accedeixin al blog a mitjançant la web de la CSMS: salutms.cat. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de la CSMS, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de la CSMS enviant un e-mail a: info@salutms.cat

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de la LSSI-CE s’informa del següent:

Nom / Denominació Social: Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).
CIF/NIF: 36970146S
Activitat: Centre Sanitari.
Domicili Social / Professional: CSMS – C/ Sant Jaume, 209-217, 08370 Calella
Email: PediatriaWebCSMS@salutms.cat
Web: www.salutms.cat/cuidantinfants

Centre Sanitari autoritzat
CSMS – G62743125

Accesibilidad
X